Sociaal Ondernemerschap

Sociaal Ondernemerschap 'Spring 2019'

Het programma is specifiek bedoeld voor bestaande maatschappelijke organisaties die het moeilijk vinden om te groeien en hun omzet te vergroten, terwijl ze tegelijkertijd streven naar meer sociale impact.

Het programma is gebaseerd op bestaande methoden die Brightlands Innovation Factory heeft gecombineerd tot een krachtig en interactief programma. Deelnemers leren hun duidelijke probleem en oplossing te definiëren.

Het eindresultaat is een duidelijke waardepropositie en daarmee het begin van een onderbouwde "product-markt fit". De waardepropositie is gebaseerd op wat de klanten écht willen. Het gaat om het creëren van toegevoegde waarde voor de klant en niet om de individuele producten en diensten.


 
Deelnemen aan het programma heeft mijn zelfvertrouwen als ondernemer vergroot. Mijn netwerk is gegroeid en gevarieerder geworden. Ik ben niet langer bang om mensen te benaderen, zelfs als ze een CEO zijn of een andere toppositie bekleden. Ik heb gemerkt dat er zoveel mensen zijn die willen helpen en met mij willen brainstormen. Uw bedrijf positioneren, prijzen bepalen, een meer zakelijke aanpak; dit zijn allemaal dingen die ik tijdens het programma heb geleerd. Ik ben me meer bewust geworden van de waarde van mijn werk en ben beter in staat om deze waarde onder woorden te brengen. En het werkt; dit was duidelijk tijdens mijn worp. Je moet het gewoon durven vragen!

Peggy Duckers, Spirit of Youth, alumni Spring 2018 program

Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat hen vooral om het maken van impact, winst is niet het hoofddoel. Toch heeft elke sociale onderneming, net als elk ander bedrijf, een verdienmodel en levert zij een product of dienst. Voor een sociale onderneming is het vaak een uitdaging om omzetgroei te realiseren, zonder het hogere doel uit het oog te verliezen.

Tijdens het programma Ondernemerschap werken de deelnemers (die projecten/bedrijven vertegenwoordigen) samen aan de groei en impact van hun bedrijf. Ze worden daarbij geholpen door ervaren experts van Brightlands Innovation Factory die de ondernemers helpen om groeidoorbraken te realiseren. Speciaal voor het programma ‘Sociale Ondernemers’ heeft Brightlands Innovation Factory het start-up programma omgebouwd tot vier interactieve sessies die door een gezonde balans van theorie, ondersteuning en ‘het zelf doen’ zorgen voor vooruitgang en groei van de ondernemingen.


 
 

Sessie 1

Je bedrijf en haar omgeving

Business Model Canvas

Sessie 2

Ambitie: stip op de horizon

Design Thinking

Sessie 3

Waarde Propositie

Waarde Propositie Canvas

Sessie 4

Plan van aanpak

Storytelling

Geïnteresseerd? Stuur ons een mailtje via innovationfactory@brightlands.com

Apply now